Què fem

què fem

Màrqueting

·Estudis de sectors/mercats.
·Plans de màrqueting…
·Gestió i avaluació de projectes.
·Workshops.

Comunicació

·Creació i execució de plans de comunicació.
·Redacció publicitària i periodística.
·Relació amb la premsa.
·Relacions institucionals.
·Campanyes de captació i crowdfunding.
·Dinamització de xarxes socials.
·Organització i presentació d’esdeveniments.

Audiovisual

Direcció, guió i producció de:
·Televisió.
·Documental.
·Transmedia.
·Vídeo industrial i corporatiu.
·Vídeo educatiu i divulgatiu.

Usabilitat i direcció creativa de projectes

·Direcció creativa global: diseny i textos.
·Tests d’usabilitat.
·Organització d’informació complexa en forma d’infografies.

Cooperació

·Proyectes de sensibilització en diferents formats: editorial, documental, exposició.

Premsa

·Direcció de continguts.
·Coordinació editorial.
·Redacció.

Ràdio

·Direcció, coordinació i redacció de continguts.

Internet

·Creació, redacció i coordinació de projectes web.
·Gestió de continguts.

Gestió cultural

·Organització d’accions culturals.
·Redacció de projectes.
·Direcció d’espais culturals.
·Creació de tallers educatius.