Comunicació

comunicació

·Creació i execució de plans de comunicació.
·Redacció publicitària i periodística.
·Relació amb la premsa.
·Relacions institucionals.
·Campanyes de captació i crowdfunding.
·Dinamització de xarxes socials.
·Organització i presentació d’esdeveniments.