Gestió cultural

gestió cultural

·Organització d’accions culturals.
·Redacció de projectes.
·Direcció d’espais culturals.
·Creació de tallers educatius.