Màrqueting

Màrketing

·Estudis de sectors/mercats.
·Plans de màrqueting.
·Gestió i avaluació de projectes.
.Workshops